Bitki Detay

KAYISI

LatinceAdı
Aktif Madde Grupları
#Bacillus subtilis #Bakır hidroksit #Bakır oksiklorid #Bakır oksit #Bakır sülfat #Bakır sülfat (tribasic) #Bordo bulamacı #Boscalid #Captan #Chlorantraniliprole #Cyprodinil #Difenoconazole #Diquat dibromide #Dithianon #Dodine #Emamectin benzoate #Fenbuconazole #Fenpyrazamine #Fludioxonil #Fluopyram #Fluxapyroxad #Iminoctadine tris (albesilate) #Isopyrazam #Malathion #Mefentrifluconazole #Mİneral yağlar #Myclobutanil #Pyraclostrobin #Pyriproxyfen #Spirotetramat #Sulfoxaflor #Tebuconazole #Thiophanate-methyl #Trifloxystrobin #Yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzları #Ziram