Bitki Detay

ARMUT

LatinceAdı
Aktif Madde Grupları
#6 benzyladenin #Acetamiprid #Afidopyropen #Aureobasidium pullulans #Azadirachtin #Azoxystrobin #Bacillus subtilis #Bakır oksiklorid #Bakır sülfat #Bakır sülfat (tribasic) #Boscalid #Buprofezin #Captan #Chlorantraniliprole #Cyantraniliprole #Cypermethrin #Cyprodinil #Deltamethrin #Difenoconazole #Diflubenzuron #Dithianon #Dodine #Emamectin benzoate #Etofenprox #Fenpyroximate #Feromon+Tuzak #Flubendiamide #Fluopyram #Flupyradifurone #Fluxapyroxad #Fosetyl-al #Gamma-cyhalothrin #Gibberellic acid #Gibberellin a4/a7 #Indaziflam #Isopyrazam #Kükürt #Lambda-cyhalothrin #Lufenuron #Malathion #Mefentrifluconazole #Methoxyfenozide #Methylcyclopropene(1-MCP) #Mİneral yağlar #Orange oil (Portakal yağı) #Oxyfluorfene #Phosmet #Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları) #Prohexadione calcium #Pyraclostrobin #Pyrethrin #Pyrimethanil #Pyriproxyfen #Spinetoram #Spirodiclofen #Spirotetramat #Sulfoxaflor #Tau fluvalinate #Tebuconazole #Tebufenpyrad #Teflubenzuron #Thiophanate-methyl #Trifloxystrobin #Triflumuron