Bitki Detay

SÜTLEĞEN

LatinceAdı
Euphorbia spp.
Aktif Madde Grupları