Duyuru Detay

Duyuru Listesi

Bitki Koruma Ürünleri ile Hammaddelerinin İthalat İznine Esas Kontrolleri

24.10.2022  tarihi  itibariyle  Azoxystrobin, Chlorantraniliprole, Clethodim, Clofentezine, Cymoxanil, Etoxazole, Kresoxim methyl, Lufenuron, Metribuzin, Pyriproxyfen, Spirodiclofen ve Spirotetramat  teknik  maddeleri  ile  bu  teknik  maddeleri  içeren  BKÜ'nden,  ithalat iznine  esas  kontroller  kapsamında,  Türkiye  Gümrük  Bölgesinden  numune  alınması  ve  analize  tabi tutulması uygulamasına başlanılacaktır. 


26.10.2022