Duyuru Detay

Duyuru Listesi

BKÜ Komisyon Elektronik Başvurularında E-İmza Kullanımına Başlanmıştır

BKÜ Komisyon elektronik başvurularında yüklenen dosyaların e-imza kullanılarak idareye sunulması uygulamasına başlanmıştır. Bu tarih itibari ile ambalaj bilgi değişikliğinin yanı sıra spesifikasyon, teknik madde spesifikasyon, raf ömrü ve gizli reçete değişikliği başvurularının da  elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. Başvurusu yapılan dosyalar elektronik olarak imzalandıktan sonra idarenin sistemine düşmektedir.

 E-imzanın komisyon başvurularında nasıl kullanılabileceğine ilişkin kılavuza https://bku.tarimorman.gov.tr/Content/Eimza/E-imzaKullanımKılavuzu.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.


06.04.2023