Duyuru Detay

Duyuru Listesi

14 Mart 2024 Yönetmeliğine Göre Deneme bildirimleri ve Deneme Adres kurulumlarının elektronik ortamda başvuruları hk.

Sayın Firmalar,

Bilindiği üzere Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığının, 14 Mart 2024 tarihli ve 32489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında ruhsata esas iş ve işlemlerde deneme müracaatları biyolojik etkinlik, kalıntı denemeleri, yan etki denemeleri ve direnç çalışmaları olarak ayrıntılandırılmış olup deneme bildirim başvuruları Ocak ve Haziran aylarında yılda iki kez yapılmaktadır. 

Deneme bildirimleri ve Deneme adres kurulum başvuruları sistem üzerinden elektronik olarak kabul edilmekte olup,  fiziksel belgele kabul edilmemektedir. Bu durumda haziran ayı itibari ile başvurusu yapılacak denemeler hakkında;

*01.06.2024-15.06.2024 tarihleri arasında deneme bildirim başvurularının (biyolojik etkinlik, kalıntı denemeleri, yan etki denemeleri ve direnç çalışmaları) sistem üzerinden yapılması gerekmekte olup ödemeler her bir başvuru için ayrı ayrı sanal pos üzerinden yapılacaktır. 

*Biyolojik etkinlik, kalıntı denemeleri, yan etki denemeleri ve direnç çalışmaları Deneme bildirim başvuruları her bir başvuru için ayrı ayrı yapılmalıdır. 

*Denemenin erken kurulması gerektiği durumlarda Daire Başkanlığımıza üst yazı ile (kep üzerinden) erken kurma nedeninizi açıklayarak müracaat edilmesi gerekmektedir. (Deneme bildirim başvurusu onaylanmadan, deneme adres kurulumu yapılamamaktadır)

*Deneme bildirim başvuruları onaylandıktan sonra Deneme adres kurulum bilgilerinin sisteme “kurulmadan en geç bir gün önce” girilip e-imzanın atılması gerekmektedir.

*Deneme adres kurulumunda imzalama işlemi yapılmaz ise "3 YILLIK BEYAN SÜRESİNİN BİTMESİNE VAR : HAYIR" kuralına takılmaktadır bu gibi başvuruların gündeme alınmasına sistem izin vermemektedir.

*Deneme adres kurulum başvurularında, e-imza tarihi belge başvuru tarihi olarak değerlendirilmekte olup kurulum tarihinden sonra atılan imzaların adres kurulumları geçersiz sayılmaktadır. 

*Deneme bildirim başvurularında sehven yapılan hataların için; başvurular kapatıldıktan sonra 15 gün içerisinde düzeltme talebinde bulunulması gerekmektedir. Süresinden sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Deneme bildirim başvurusu ile deneme adres kurulum başvurusu birbirine bağlantılı olduğundan, deneme bildirimi olmayan başvurunun kurulum bilgisinin girişine sistem müsaade etmemektedir.

Karşılaşmış olduğunuz sorunların daha hızlı çözümlenebilmesi için “ekran görüntüleri ile birlikte” kep üzerinden üst yazı ile bildirmeniz rica olunur.

 

Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.


06.06.2024