Zararlı Organizma Detay

KÖK-UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.)


Doküman
Aktif Madde Grupları
#Abamectin #Dazomet #Ethoprophos #Fenamiphos #Fosthiazate #Kalsiyum polisülfür #Paecilomyces lilacinus