Zararlı Organizma Detay

ELMA İÇKURDU (Cydia pomonella)


Doküman
İndirmek için tıklayınız
Aktif Madde Grupları
#Acetamiprid #Alpha-cypermethrin #Bacillus thuringiensis #Chlorantraniliprole #Cyantraniliprole #Cydia pomonella granul virusu #Cypermethrin #Deltamethrin #Diflubenzuron #Diğer #Emamectin benzoate #Esfenvalerate #Feromon+Tuzak #Flubendiamide #Gamma-cyhalothrin #Indoxacarb #Lambda-cyhalothrin #Lufenuron #Malathion #Methoxyfenozide #Phosmet #Spinetoram #Tau fluvalinate #Triflumuron #Zeta-cypermethrin