Zararlı Organizma Detay

MISIR KURDU (Ostrinia nubilalis)


Doküman
İndirmek için tıklayınız
Aktif Madde Grupları
#Acetamiprid #Alpha-cypermethrin #Beta-cyfluthrin #Chlorantraniliprole #Cypermethrin #Esfenvalerate #Flubendiamide #Indoxacarb #Lambda-cyhalothrin #Methoxyfenozide #Spinetoram #Zeta-cypermethrin