Aktif Madde Detay

25 G/L SODİUM S-NAPHTHALİNE ACETATE + 3 G/L SODİUM PARA NİTROPHENOLATE + 2 G/L SODİUM ORTHO NİTROPHENOLATE + 1 G/L SODİUM PENTA NİTROGUAİACOLATE


Etken Durum Hali
RUHSATLI
Grubu
#Sodium para nitropheonolate #Sodium ortho nitrophenolate #Sodium penta nitroguaiacolate #Sodium Naphthaline acetate