Mobil Uygulamalarımız


Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı mobil uygulamaları ile Bakanlığımızca ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerine ait ruhsat, kullanım bilgileri, aktif madde, zararlı organizma, bitki ile bitkisel ürünler ve MRL değerleri ile ilgili tüm konulara hızlı bir erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca mobil uygulamalarda yapılan işlemler cep telefonuna kaydedilip, internet erişimi olmayan ortamlarda da çevrimdışı(offline) olarak kaydedilen verilere erişim sağlanabilmektedir.