Aktif Madde Detay

12 G/L SODIUM P-NİTROPHENOLATE + 8 G/L SODIUM O-NİTROPHENOLATE + 4 G/L SODIUM 5-NİTROGUAIACOLATE


Etken Durum Hali
RUHSATLI
Grubu
#Sodium para nitropheonolate #Sodium ortho nitrophenolate #Sodium penta nitroguaiacolate