Aktif Madde Detay

9 G/L SODİUM P-NİTROPHENOLATE + 6 G/L SODİUM O-NİTROPHENOLATE + 3 G/L SODİUM 5-NİTROGUAİACOLATE


Etken Durum Hali
RUHSATLI
Grubu
#Sodium para nitropheonolate #Sodium ortho nitrophenolate #Sodium penta nitroguaiacolate