Aktif Madde Grup Detay

EMAMECTİN BENZOATE

Durumu
RUHSATLI
Sonlandırılma Tarihi
Grubun Aktif Maddeleri
#20 g/l Emamectin benzoate #500 g/l Primiphos Methyl + 7,5 g/l Emamectin Benzoate #%5 Emamectin benzoate #58 g/l Lambda cyhalothrin+54 g/l Emamectin benzoate) #% 5.7 Emamectin benzoate #106 g/l Indoxacarb+53 g/l Emamectin benzoate #300 g/l Lambda-cyhalothrin + 80 g/l Emamectin Benzoate #50 g/l Emamectin benzoate #218 g/l Acetamiprid + 37 g/l Emamectin Benzoate #64 g/l Indoxacarb+43 g/l Emamectin benzoate #20 g/l Lufenuron + 10 g/l Emamectin benzoate #90 g/l Indoxacarb+30 g/l Emamectin benzoate #20 g/L Lambda-cyhalothrin + 5 g/L Emamectin Benzoate