Aktif Madde Grup Detay

IMİNOCTADİNE TRİS (ALBESİLATE)

Durumu
RUHSATLI
Sonlandırılma Tarihi
Grubun Aktif Maddeleri
#%40 Iminoctadine tris (albesilate)