Aktif Madde Grup Detay

KÜKÜRT


Durumu
RUHSATLI
Grubun Aktif Maddeleri
#800 g/l Kükürt #700 g/l Kükürt #%0,8 Cyproconazole + %80 Kükürt #%50 Kükürt + %15 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid + %6 Mancozeb #%70 Kükürt + %4,5 Tebuconazole #%73 Kükürt #%80 Kükürt #%96 Kükürt #%99 Kükürt #38,4 kg Kükürt (%98) + 19,2 kg Sönmemiş kireç (%98) + 100 l su #%16 Nitrothal-Isopropyl + %53,3 Kükürt #825 g/l Kükürt