Aktif Madde Grup Detay

LUFENURON

Durumu
RUHSATLI
Sonlandırılma Tarihi
Grubun Aktif Maddeleri
#75 g/l Fenoxycarb + 30 g/l Lufenuron #50 g/l Lufenuron #%30 Lufenuron + Tuzak #100 g/l Lambda-cyhalothrin + 100 g/l Lufenuron #20 g/l Lufenuron + 10 g/l Emamectin benzoate