Aktif Madde Grup Detay

TEBUCONAZOLE

Durumu
RUHSATLI
Sonlandırılma Tarihi
Grubun Aktif Maddeleri
#100 g/l Tebuconazole + 60 g/l Azoxystrobin #250 g/l Tebuconazole #267 g/l Prochloraz + 133 g/l Tebuconazole #120 g/l Tebuconazole #200 g/l Fluopyram + 200 g/l Tebuconazole #150 g/l Prothioconazole + 20 g/l Tebuconazole #200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin #60 g/l Tebuconazole #224 g/l Spiroxamine + 148 g/l Tebuconazole + 53 g/l Prothioconazole #375 g/l Chlorothalonil + 125 g/l Tebuconazole #200 g/l Pyrimethanil + 125 g/l Tebuconazole #50 g/l Fludioxonil + 10 g/l Tebuconazole #225 g/l Tebuconazole + 75 g/l Flutriafol #430 g/l Tebuconazole #300 g/l Prochloraz+ 200 g/l Tebuconazole #%2 Tebuconazole #%25 Tebuconazole #%50 Tebuconazole + %25 Trifloxystrobin #%70 Kükürt + %4,5 Tebuconazole #30 g/l Tebuconazole + 20 g/l Metalaxyl-m #250 g/l Prothioconazole + 150 g/l Tebuconazole #250 g/l Chlorothalonil + 90 g/l Tebuconazole #125 g/l Prothioconazole + 125 g/l Tebuconazole # 80 g/l Azoxystrobin + 160 g/l Tebuconazole #100 g/l Imazalil+ 60 g/l Tebuconazole #%50 Tebuconazole + %25 Trifloxystrobin (mükerrer) #% 25 Tebuconazole- #200 g/l Azoxystrobin + 200 g/l Tebuconazole