Aktif Madde Grup Detay

BUPROFEZİN

Durumu
RUHSATLI
Sonlandırılma Tarihi
Grubun Aktif Maddeleri
#400 g/l Buprofezin #100 g/l Buprofezin + 20 g/l Lambda-cyhalothrin #250 g/l Buprofezin #50 g/l Buprofezin + 6.2 g/l Deltamethrin #700 g/l Mineral Yağ + 17,3 g/l Buprofezin