Aktif Madde Grup Detay

CLOFENTEZİNE


Durumu
RUHSATLI
Sonlandırılma Tarihi
Grubun Aktif Maddeleri
#500 g/l Clofentezine