Bitki Detay

YASEMİN

LatinceAdı
Jasminum spp.
Aktif Madde Grupları