Duyuru Detay

Duyuru Listesi

Bazı Bitki Koruma Ürünü Aktif Maddelerinin Kullanımları Hakkında Bakanlığımızın 19.11.2021 tarih ve 3463714 sayılı yazısı

Bazı Bitki Koruma Ürünü Aktif Maddelerinin Kullanımları Hk. ( Chlorpropham, Oxadiazon, Chloridazon, Desmedipham,  Dimethoate, Ethoprophos, Linuron, Imidacloprid, Thiamethoxam, Thiram) konulu 19.11.2021 tarih ve 3463714 sayılı yazısı


19.11.2021