Duyuru Detay

Duyuru Listesi

Aktif Madde Kısıtlamaları Hk (Imidacloprid, Thiomethoxam veThiram)


Genel Müdürlüğümüzün, Thiomethoxam ve Thiram Aktif Maddeli Bitki Koruma Ürünleri Hakkında, 15.09.2022 tarih ve 6950658 sayılı yazısı ve oluru ekte yer almaktadır


31.03.2023