Zararlı Organizma Detay

PATATES GÜVESİ (Phthorimaea operculella)


Doküman
İndirmek için tıklayınız
Aktif Madde Grupları
#Aluminium phosphide #Chlorantraniliprole #Flubendiamide #Gamma-cyhalothrin #Lambda-cyhalothrin #Pirimiphos-methyl #Spinetoram