Bitki Detay

ANTEPFISTIĞI


Latince Adı
Doküman
Aktif Madde Grupları
#Abamectin #Acetamiprid #Azoxystrobin #Bakır oksiklorid #Bakır sülfat #Beta-cyfluthrin #Bifenthrin #Boscalid #Chlorantraniliprole #Chlorothalonil #Cyantraniliprole #Cyfluthrin #Cypermethrin #Deltamethrin #Demirli bileşikler #Difenoconazole #Diflubenzuron #Diğer #Dimethoate #Dodine #Esfenvalerate #Feromon+Tuzak #Lambda-cyhalothrin #Maneb #Mİneral yağlar #Phosmet #Pyraclostrobin #Pyriproxyfen #Spinetoram #Spinosad #Spirotetramat #Sulfoxaflor #Tau fluvalinate #Tebuconazole #Teflubenzuron #Thiacloprid #Trifloxystrobin