Bitki Detay

ANTEPFISTIĞI

LatinceAdı
Aktif Madde Grupları
#Abamectin #Acetamiprid #Acrinathrin #Afidopyropen #Azoxystrobin #Bakır oksiklorid #Bakır sülfat #Beta-cyfluthrin #Boscalid #Chlorantraniliprole #Cyantraniliprole #Cypermethrin #Deltamethrin #Demirli bileşikler #Difenoconazole #Diflubenzuron #Diğer #Dithianon #Dodine #Esfenvalerate #Feromon+Tuzak #Flupyradifurone #Flutriafol #Gamma-cyhalothrin #Lambda-cyhalothrin #Mİneral yağlar #Phosmet #Pyraclostrobin #Pyriproxyfen #Spinetoram #Spinosad #Spirotetramat #Sulfoxaflor #Tau fluvalinate #Tebuconazole #Teflubenzuron #Trifloxystrobin