Zararlı Organizma Detay

SALKIM GÜVESİ (Lobesia botrana)


Doküman
İndirmek için tıklayınız
Aktif Madde Grupları
#Acetamiprid #Azadirachtin #Bacillus thuringiensis #Chlorantraniliprole #Cypermethrin #Deltamethrin #Diğer #Emamectin benzoate #Esfenvalerate #Fenoxycarb #Feromon+Tuzak #Flubendiamide #Gamma-cyhalothrin #Indoxacarb #Lambda-cyhalothrin #Lufenuron #Methoxyfenozide #Spinetoram #Spinosad #Tebufenozide #Zeta-cypermethrin