Zararlı Organizma Detay

PAMUK YAPRAKKURDU (Spodoptera littoralis)


Doküman
İndirmek için tıklayınız
Aktif Madde Grupları
#Abamectin #Acetamiprid #Bacillus thuringiensis #Beta-cyfluthrin #Chlorantraniliprole #Cyantraniliprole #Diflubenzuron #Emamectin benzoate #Flubendiamide #Indoxacarb #Lufenuron #Metaflumizone #Methoxyfenozide #Pyridalyl #Spinetoram #Spinosad #Teflubenzuron