Bitki Detay

NAR

LatinceAdı
Aktif Madde Grupları
#Acetamiprid #Azadirachtin #Azoxystrobin #Bacillus thuringiensis #Bakır hidroksit #Bakır oksit #Bakır sülfat #Boscalid #Buprofezin #Carfentrazone-ethyl #Cyantraniliprole #Deltamethrin #Difenoconazole #Emamectin benzoate #Feromon+Tuzak #Fluxapyroxad #Fosetyl-al #Malathion #Methylcyclopropene(1-MCP) #Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları) #Pyraclostrobin #Pyraflufen ethyl #Pyriproxyfen #Tebuconazole