Bitki Detay

TURUNÇGİLLER

LatinceAdi
Aktif Madde Grupları
#Abamectin #Alpha-cypermethrin #Azoxystrobin #Bacillus thuringiensis #Bakır hidroksit #Bakır oksiklorid #Bakır oksit #Bakır sülfat #Bakır sülfat (tribasic) #Bordo bulamacı #Buprofezin #Captan #Carfentrazone-ethyl #Cyantraniliprole #Cypermethrin #Deltamethrin #Diflufenican #Diğer #Diquat dibromide #Dithianon #Etoxazole #Fenamiphos #Feromon+Tuzak #Flonicamid #Florasulam #Fludioxonil #Fosetyl-al #Gibberellic acid #Glufosinate-ammonium tuzu #Glyphosate acid #Glyphosate isopropylamine tuzu #Hidrolize protein #Imazalil #Iminoctadine tris (albesilate) #Indaziflam #Kalsiyum polisülfür #Kresoxim-methyl #Kükürt #Lufenuron #Malathion #Mancozeb #Metiram #Mİneral yağlar #Ortho phenylphenol #Oxyfluorfene #Penoxsulam #Phosphorous acid #Pirimicarb #Pyraflufen ethyl #Pyridaben #Pyrimethanil #Spinosad #Spirodiclofen #Spirotetramat #Sulfoxaflor #Tea tree oil #Tebuconazole #Thiabendazole #Thiophanate-methyl #Trifloxystrobin #Yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzları